تماس با ما

درود بر شما بازدید کننده گرامی ، Title یک عضو از شبکه بزرگ خبری ما برای لینک سازی های حرفه ای و سئو پرمیوم است ، در صورت نیاز به سفارش بک لینک و خدمات حرفه ای سئو با ما در تماس باشید :

Telgeram : @MYD_80

Tg Group : @SEOPREM

برنامه نویس و مدیر شبکه : مهران یوسفی

آدرس : تهران – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Call number : +989229514761

/* Content */
#content{
transform:translatex(0px) translatey(0px);
}

/* Link */
.navbar-nav .menu-item a{
color:#ffffff !important;
border-bottom-style:solid;
border-bottom-color:#ffffff !important;
margin-right:9px !important;
}

/* Post Title */
.hentry .blog_post_title h1{
color:#ffffff;
background-color:#ffffff;
text-align:center;
padding-left:12px;
padding-right:0px;
padding-bottom:12px;
border-top-left-radius:8px;
border-top-right-radius:8px;
border-bottom-left-radius:8px;
border-bottom-right-radius:8px;
padding-top:12px;
margin-bottom:16px;
background-image:linear-gradient(to right, #355c7d 0%, #6c5b7b 33%, #c06c84 100%);
border-style:solid;
border-color:#0e0e67;
}

/* Paragraph */
#contactdetails p{
padding-left:8px;
padding-right:8px;
padding-top:8px;
padding-bottom:8px;
text-align:right;
color:#ffffff;
border-top-right-radius:16px;
border-bottom-left-radius:16px;
border-bottom-right-radius:16px;
}

/* Paragraph */
#contactdetails p:nth-child(1){
text-align: right !important;
border-top-left-radius:16px;
border-top-right-radius:16px;
border-bottom-left-radius:16px;
border-bottom-right-radius:16px;
margin-left:0px;
margin-right:0px;
margin-top:8px;
margin-bottom:8px;
}

/* Mobile menu button */
.top_menu_wrapper .mobile_menu_button{
color:#ffffff;
}

/* Link */
.site_logo_mobile_topbar .site-title a{
color:#ffffff;
}

/* Span Tag */
.mobile_menu_button .writing_mobile_icon span{
background-color:#ffffff;
}

/* Site logo mobile topbar */
.top_menu_wrapper .site_logo_mobile_topbar{
text-align:center!important;
}

/* Blog post */
.blog_posts_wrapper .hentry .blog_post{
background-color:rgba(255,255,255,0.9);
}

/* Paragraph */
.hentry .blog_post .posts_list_wrapper .post_info_wrapper .entry-content #contactdetails p{
border-top-left-radius:16px !important;
background-color:#008e3b !important;
}

/* Iframe */
#contactdetails div iframe{
border-color:#000000;
border-width:4px;
border-style:solid;
border-top-left-radius:8px;
border-top-right-radius:8px;
border-bottom-left-radius:8px;
border-bottom-right-radius:8px;
}

/* Paragraph */
.hentry .blog_post .posts_list_wrapper .post_info_wrapper .entry-content #contactdetails p:nth-child(1){
background-color:#333333 !important;
}

/* 650px and smaller screen sizes */
@media (max-width:650px){

/* Column 3/12 */
#content .pull-right{
width:96% !important;
margin-left:3%;
}

}

تماس با ما