مشاوره کنکور 1401 + مشاوره و برنامه ریزی خصوصی

کتاب تحلیل و تشریح کامل مسائل جریان سیال ویسکوز – مکانیک سیالات پیشرفته | به تالیف فرانک ام. متینی: کنکور سطح علمی مدارس را تحتالشعاع قرار داده است و در بهترین حالت خروجی آن یک دانشآموز با رتبه خیلی خوب است که دغدغهاش پول درآوردن است؛ به همین دلیل میبینید فردی که دانشگاه علم صنعت رشته مکانیک قبول شده است، عربی حرفهای درس میدهد. کنکور تنها فیلتر قبولی دانشجویان در دانشگاههای خوب کشور است و به همین دلیل هم بازارهای کاری ایجاد میشود. به همین دلیل هم الان میبینید که خیلیها با همین برندهای کنکور پورشهسوار شدهاند. به همین دلیل اهمال کاری در برنامه کنکور به هیچ وجه قابل قبول نیست. دماوندی: شاید اصلا باید بگوییم که سنجش هم در این بازی افتاده است، سوالات آزمونهای سنجش غیرمنطقی بود اما کنکور هم به این شکل بود. در واقع کارشناسان آموزش از اتفاقی که امسال و سالهای قبلی رخ داده به این نتیجه رسیدهاند که شاید متولیان کنکور هم به عنوان یکی از منتقدین مافیای کنکور وارد ماجراهای «مافیای کنکور» شده باشند. نیو صدر: آنچه که امسال در کنکور سراسری رخ داد، برای خیلیها تایید تصویری بود که سالهاست از این آزمون ارائه میدهند؛ گروهی بزرگ به نام «مافیای کنکور» کنترل بزرگترین آزمون کشور را در دست گرفته است و سال به سال هم قویتر میشود.

یعنی به نظر سازمان سنجش هم وارد گروه «مافیای کنکور» شده است؟ مجید دماوندی، کارشناس آموزشی در این رابطه توضیح میدهد: «شاید اصلا باید بگوییم که سازمان سنجش هم در این بازی افتاده است، سوالات آزمونهای سنجش غیرمنطقی بود اما کنکور هم به این شکل بود. اما این رفتار تغییر کیفیت سوال و آزمون نبود بلکه آزمون سنجش شبیه کنکور شد و هیچ اعتراضی را هم قبول نمیکنند.حتی بعد از اعتراضات درباره سوالات، به راحتی گفتند که سوالات از کتاب بوده است. مجید متینی توضیح میدهد: «کار دیگر از صداوسیما هم گذشته و تبلیغات و آموزشهای کنکوری به شکل گستردهتری در فضای مجازی انجام میشود. مطالعه ۵ فصل از شیمی یا انجام تست های درس دین و زندگی هدف های کوتاه مدت است. اما به برخی از این کتابها دانشآموزان نیازی ندارند و موسسات به شکل کاذب نیاز ایجاد میکنند. کنکور سوال ۱۴۰۰ با انتقادات و حواشی زیاده درباره سوالاتش مواجه شده است، از دید شما به عنوان افرادی که سالهاست در جریان این آزمون هستید ماجرا چه بود؟ در حوزه دانشآموزی و مدرسهای داریم به سمتی میرویم که به قول یکی از بزرگان، دیگر در ایران صنعت آموزش داشته باشیم.آموزشوپرورش به جای اینکه دنبال تربیت باشد نگاه صنعتی دارد؛ در این نگاه مواد اولیه قیمت دارند و باید محصولات با ارزشهای مختلف تولید شوند و به نوعی برای هر دانشآموزی قیمت گذاشته شود.

مشاور کنکور فرهپور

مافیا یعنی اینکه مدرسهای به معملمانش برای کلاس خصوصی دانشآموز معرفی کند و برای این کار هم مبلغی را دریافت کند. نمونه این موضوع موسسه آموزش آنلاینی است که برای آموزش دروس کنکور هزار دانشآموز داشته و از هر کدام هم ۸میلیون تومان دریافت کرده است. بلافاصله بعد از اعلام سوالات کنکور ۱۴۰۰ معلمان و دانشآموزان از کیفیت برخی سوالات انتقاد کردند و حتی مشخص شد که برخی از سوالات خارج از کتاب درسی بودهاند. انتخاب رشته مرحله مهم از کنکور است، اگر انتخاب رشته به درستی انجام نشود، حتی اگر رتبه و تراز خوبی در کنکور کسب کرده باشید، در رشته و دانشگاه مورد علاقه خود قبول نخواهید شد. حتی هر سال برخی از سوالات آزمون سنجش به شکل مشترک و تکراری درکنکور قرار میگیرد.مسئله تعاونی است که درسازمان سنجش وجود دارد، اینها که برگزارکننده بزرگترین آزمون کشور هستند نباید خودشان آزمون جانبی برگزار کنند. یعنی به طور ساده کسی که مسئول برگزاری بزرگترین آزمون کشور است، مغازهای به اسم تعاونی سنجش ساخته است و هیچ نهاد دولتی هم با آن مخالفت نکرده است. این یکی از بزرگترین و علنیترین خیانتهای رخ داده در سیستم آموزشی کشور است، اما به نظر من مشکل خیلی از عمیقتر از این حرفهاست.

مشاوره ثبت نام کنکور سراسری

بیایید خودتان قضاوت کنید یکی از رتبه های تک رقمی کنکور در سالهای قبل در مصاحبه اش گفته بود که من با برنامه مشاورم در شبانه روز بیشتر از ۱۶ ساعت مطالعه درسی داشتم. متینی: واقعیت این است که بحث کنکور ۱۴۰۰ با آسیبهایی که هرسال از سمت کنکور به آموزش کشور وارد شده جدا نیست، ساده بگویم یک رتبه اول تا صد کنکور بعد از اینکه دانشجو میشود اولین کارش این است که یک پیج اینستاگرامی بسازد و معلم شود؛ این یعنی مافیای کنکور. در کنار این، در سالهای گذشته هم مافیای کنکور به شدت قویتر شده است و این گروه دیگر تنها به موسسات آموزشی خاص خلاصه نمیشود؛ از معلمانی که هر ساعت برای کلاسهای خصوصی بیش از یک میلیون تومان میگیرند تا موسساتی که کلاسهای کنکور آنلاین ارائه میدهند حالا همگی بخشی از داستان صنعتی شدن آموزش در ایران هستند. در سال اول این موسسه ۷۰۰هزار تومان از دانشآموزان پول میگرفت، امسال این مبلغ را به ۸ میلیون تومان مشاور کنکور در اصفهان تبدیل کرده است.

مشاور کنکور کاردانش

اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد مشاور کنکور نامدار بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

Heidi Avery

پنکه تی وی جنرال. کارآفرین. پیشگام زامبی مغرور. تحلیلگر. خالق شیطانی متعصب توییتر.

تماس با ما