[ad_1] همانطور که گوگل در حال نابودی پروژه های خود است و پس از توقف بیش از 200 اپلیکیشن و سرویس از سال 2006، لقب “گوگلستان گورستان” را به خود اختصاص داده است و سابقه طولانی در ایجاد و تکمیل بسیاری از آنها دارد. ممکن است شما از طرفداران Google Reader بوده باشید که سرانجام در سال 2013 به Google Cemetery پیوست. خوشبختانه Reader یکی از آن پروژه های گوگل بود که از پروژه دیگری جان سالم به در برد.

تماس با ما